تمام محصولات EMOTRON در کشور سوئد تولید می شوند و دفاتر تحقیق و توسعه در سوئد و آلمان ( مرکز فنی اینورترهای مخصوص جرثقیل ) و هلند مستقر می باشد و نمایندگان فروش و خدمات فروش این شرکت در بیشتر کشورهای صنعتی به جهت خدمات رسانی هر چه سریعتر و بهتر به مشتریان تاسیس گردیده اند .

• رله انحصاری EMOTRON جهت حفاظت کامل پروسه

• راه اندازی نرم مجهز به سیستم کنترل گشتاور

• اینورتر مخصوص کنترل سیالات

• اینورتر مخصوص جابجایی مواد

• اینورتر مخصوص Regenerative / Low Harmonic

• M20 –Shaft Power Monitor

• MSF 2-Soft Starter (T.C.S)

• FDU –Variable Speed Drive (Variable Torque)

• VFX-Variable Speed Drive (Constant Torque)

• AFE- Variable Speed Drive (Low Harmonic / Regenerative)